Świątynia Milionów Lat


Deir el-Bahari to niewielka miejscowość położona okolicach Luksoru, po zachodniej stronie Nilu. W dosłownym tłumaczeniu oznacza „Klasztor Północny” i obecnie jest to raczej bardzo znane stanowisko archeologiczne. W sierpniu jest to szczególnie suche i bardzo gorące miejsce. W wielkim zakolu skalnym utworzonym przez urwisko płaskowyżu Pustyni Libijskiej znajduje się świątynia grobowa zwana Świątynią Milionów Lat...

Sakkara - Miasto Umarłych

Piramida Dżesera
30 km na południe od Kairu, na zachodnim brzegu Nilu znajduje się jedno z najbardziej tajemniczych miejsc na Ziemi. Już w starożytności miejsce to było znane jako Miasto Umarłych. Na ogromnym terenie znajdują się gigantyczne piramidy i mastaby pochowanych tutaj najznamienitszych i najważniejszych osób w starożytnym Egipcie. Czy jednak miejsce od początku było nekropolią? Tak zwykło się uważać jeszcze w starożytności. Jednak obecnie, w miarę prowadzonych badań i kolejnych odkryć przeznaczenie tego miejsca staje się coraz bardziej zagadkowe...

Świątynia Narodzin AmonaW starożytności miejsce to zwane było Ipet-resejet co w tłumaczeniu oznacza "Harem Południowy". Według innego tłumaczenia jest to "miejsce liczby, wyliczenia i poznania (wszystkiego tego co jest). Była to niegdyś południowa część starożytnych Teb. Obecnie miasto znane jako Luksor czyli Miasto Pałaców, nazwę otrzymało od arabskich najeźdźców w VII wieku, którzy widząc istniejące tu świątynie sądzili że są to pałace królewskie. Jedną z takich świątyń jest Świątynia Narodzin Amona potocznie zwana Luksorską...

Tajemnice Ipet sut

Świątynia Ramzesa III
Na wschodnim brzegu Nilu, wznoszą się ruiny starożytnego kompleksu świątyń w Karnaku oddalonego ok. 2,5 km od Luksoru. Przed wieloma wiekami była to najświętsza część Teb, legendarnej stolicy Egiptu.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...